STRONA OBECNIE W PRZEBUDOWIE

Pilot W. Gnyś w Polsce

Walczyli, by się pojednać

Sympozjum

Ziemia z mogił pilotów

Linki zewnętrzne

Zewnetrzne 1

 

Twoje położenie: Strona główna / Wystawa 30 08 2002Galeria

Widok z lotu ptaka na szkołe podstawową w Żurandzie.


 

Kraków, 22.08.1998 Muzeum Lotnictwa Polskiego 
płk. pil. Władysław Gnyś w kokpicie samolotu mysliwskiego PZL P-11 c. z numerem bocznym 2, na którym latał m.in. płk. pil. Wacław KRÓL.
Jest to jedyny w świecie egzemplarz tego samolotu mysliwskiego z okresu II wojny światowej, który ocalał.
Silnik jego uruchomiono po raz pierwszy po wojnie na dzień przyjazdu pilota Gnysia do Krakowa w 1989 roku.


 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - 22.08.1998
płk pil. Władysław Gnyś w kokpicie samolotu mysliwskiego PZL P-11 c. 
Obok z lewej stoi inż. Krzysztof Radwan dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.


 

Oficerska Szkola Orląt w Dęblinie - 29.08.1998r
Na płycie lotniska, biorący udział w pokazach lotniczych, niemiecki samolot mysliwski z okresu II wojny swiatowej Meserszmit ME 109.

 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - 22.08.1998 
Na tle samolotu PZL P11-c płk pil. Władysław Gnyś w objeciach siostrzeńca Waldemara Serockiego 


 

Kraków - Muzeum Lotnictwa Polskiego. 
Władysław Gnyś w kokpicie PZL P 11-c  
Obok od lewej stoją: Stanisław (Stanley) Kłakus - mechanik pil. Gnysia, który w dniu 1 września 1939 roku, 
po raz pierwszy wypuszczał do lotu bojowego pilota W. Gnysia w dniu 1 września 1939 roku. Za nim 
siostrzeniec pilota Waldemar Serocki.


 

Kraków - Muzeum Lotnictwa Polskiego - 22 sierpnia 1998 r., 
Na płycie muzeum widoczny polski samolot myśliwski z 1939 roku PZL P 11 c - z siedzącym w kokpicie Władysławem Gnysiem. 
Gnyś latał z numerem bocznym 5

 
Władysław Gnyś, Mike Dobrzelecki, Frank Neubert


 

Powidz koło Gniezna 1998 rok - płyta lotniska.
Władysław Gnyś w otoczeniu siostrzenca Waldemara Serockiego oraz współczesnego pilota mysliwskiego.


 

Rok 1996. Sala obrad w ratuszu miejskim w Olkuszu.
płk pil. Władysław Gnyś podczas uroczystości wręczenia mu przez władze miasta Olkusza 
tytułu Honorowego Obywatela tego miasta.


 

Kanada - 30.07.1997
Mogiła Władysława Gnysia i Jego małżonki Barbary Simons-Gnyś na cmentarzu w Osborn w Kanadzie, 
gdzie spoczął na zawsze. Władysław Gnyś zmarł 28 lutego 2000 roku, zaś małżonka Barbara jesienią 1995 roku.


 

Warszawa - 18.08.1996 r. 
Pilot Gnyś, w drodze z okęcia do Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, podpisuje ("jeszcze ciepłe") 
pierwsze egzemplarze ksiażki Barbary Simons - Gnyś "Pierwsze Spotkanie", przekazane przez siostrzeńca Waldemara 
Serockiego bezpośrednio od wydawcy


 

Sierpień 1998 rok. Sarnów k. Czarnolasu.
W rodzinnej miejscowości Władysława Gnysia. Młyn stryja Antosia Gnysia - budynek po remoncie i przebudowie.


 

Warszawa - 15 sierpnia 1998 r., Ogrody Pałacu Namiestnikowskiego.
Władysław Gnyś z Parą Prezydencką Jolantą i Alekasandrem Kwaśniewskim.


 

Warszawa - 15.08.1998r.
Ogrody pałacu Prezydenckiego RP w Warszawie. płk pil. Władyslaw Gnyś w otoczeniu pilotów myśliwskich, 
prysmusów szkoły orląt w Dęblinie rocznika 1998 z dziewczynami oraz od prawej: dowódca Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej Kraju gen. bryg. pil. Ryszard Olszewski oraz siostrzenic pilota Gnysia Waldemar Serocki.
Od lewej Z-c a Szefa BBN minister Marek Dukaczewski.


 

Ogrody pałacu prezydenckiego R.P. w Warszawie - 15.08.1998r.
Władysław Gnyś w otoczeniu gen. bryg. pil Ryszarda Olszewskiego- byłego Komendanta Szkoły Orląt w Dęblinie,
obecnie dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju oraz siostrzeńca W. Serockiego i jego małżonki Teresy.


 

Rok 1998 - przed wejsciem do Archikatedry w Gnieźnie.
płk pil. Władysław Gnyś (na wózku) w towarzystwie Prezydenta miasta Gniezna dr Bogdana Trepińskiego. 


 

Szkoła podstawowa im kpt. pil. Władysława Gnsia w Żurandzie k. Olkusza
Tablica pamiatkowa wbudowana w obelisk upamietniajacy pierwsze zestrzelenie niemieckich samolotow w dniu 1 września 1939


 

Beamsville, Kanada 30 sierpnia 1989 spotkanie po 50 latach pilotów weteranów z okresu II wojny światowej Władysława Gnysia i Franka Neuberta autorów 1 zestrzeleń


 

Olkusz 19.08.1996 Władysław Gnyś na wózku za nim kpl. pil Stanislaw Majcherczyk inicjator budowy pomnika (obelisku) w Żurandzie 1995


 

Szkoła podstawowa w Żurandzie k. Olkusza szkoła otrzymala imię Gnysia w sierpniu 1996


 

Warszawa 08.1998 Władysław Gnyś w towarzystwie gen. bryg. Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonoauty przed pomnikiem lotnika przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie


 

Dziedziniec szkoly podstawowej im kpt. pil. Władysława Gnysia w Żuradzie k. Olkusza Władysław Gnyś w otoczeniu oficerów Wojska Polskiego gen. broni Paszkowskiego, syna Ashleya Gnysia oraz siostrzenca Waldemara Serockiego i gosci


 

Kanada Beamsville 10.08.1997 Posiadłość Władysława Gnysia
od lewej stoją - Teresa Serocka - Władysław Gnyś - Waldemar Serocki


 

Wyższa szkoła oficerska lotnicza w Dęblinie 08.1996


 

Gniezno - 24 sierpnia 1998 r.
Msza Św. w Archikatedrze Gnieźnieńskiej w intencji Ppłk. pil. Władysława Gnysia.
Mszę celebruje Proboszcz Katedry Gnieźnieńskiej - ks. kan. Zenon Rubach Od lewej siedzą: Ppłk. pil. Władysław Gnyś, dr Bogdan Trepiński - Prezydent Miasta Gniezna, Waldemar Serocki - siostrzeniec pil. Gnysia, Ashley Gnyś - najmłodszy syn pil. Gnysia, Stefan Gnyś - syn pil. W Gnysia


 

Czerniejewo koło Gniezna 08.1998
Poseł Ziemi gnieźnienskiej Tadeusz Tomaszewski przyjmuje Władysława Gnysia w pałacu w Czerniejewie
od prawej stoja: Jan Socha - V-ce przewodniczacy rady powiatu, Tadeusz Tomaszewski - posel na sejm RP, Władysław Gnyś


 

31 sierpień 1989 r.,
Beamsville - Kanada Władysław Gnyś w uścisku z żoną pilota Franka Neuberta - Singrid Neubert po prawej w okularach - Frank Neubert


 

Lipiec-1996 r. - Żurada k/Olkusza. Nadanie Szkole Podstawowej imienia oraz wręczenie sztandaru.
Od lewej siedzą:Sołtys Wsi Żurada k/Olkusza Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żuradzie Władysław Gnyś - Patron Szkoły Gen. br. Roman Paszkowski Stanley Kłakus - mechanik Gnysia Stanisław Majcherczyk


 

Olkusz - 1996 r. Władysław Gnyś - na wózku - trzymający fragment śmigła jednego z zestrzelonych przez niego bombowców niemieckich typu Dornier D017 E


 

Żurada k/Olkusza - Kwiecień 2000 r. Teren Szkoły Podstawowej im. kpt pil. Władysława Gnysia, na którym stoi pomnik z upamiętniającym pierwsze zestrzelenie w 1938 r., przez pilota Gnysia.


 

Warszawa 20 sierpnia 1998 r. - Przed pomnikiem Lotnika Władysław Gnyś w towarzystwie gen. bryg. Mirosława Hermaszewskiego


 

Poznań - 4 korpus lotniczy -sala tradycji wywiad do telewizji w dniu 26 sierpnia 1996 r..


 

Niemcy - Gütersloh - mieszkanie Franka Neuberta - kwiecień 1998 rok.od lewej: Waldemar Serocki - siostrzeniec Pilota Gnysia, Singrid Neubert - żona niemieckiego pilota Neuberta, Frank Neubert


 

Żurada k/Olkusza - 20 lipca 1996 roku. Nadanie Szkole Podstawowej imienia oraz wręczenie sztandaru, który trzyma Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Włodarczyk.


 

Żurada k/Olkusza - sierpień 1998 r.. Przekazanie munduru pil. Gnysia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Władysława Gnysia w obecności Burmistrza miasta Olkusza oraz Tadeusza Feliksika - świadka zestrzelenia samolotów niemieckich przez pil. Władysława Gnysia. Od prawej stoją: Dyrektor Szkoły w Żuradzie - Pani Krystyna Włodarczyk, Z-ca Burmistrza Olkusza, Waldemar Serocki - siostrzeniec pil. Gnysia, Tadeusz Feliksik, Stefan Gnyś   © Wszelkie prawa zastrzeżone  2002 - 2024 r.